Sponsor

Roche Polska jest liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Każdego dnia wspomagamy lekarzy w ich codziennej walce o zdrowie i życie pacjentów, współpracujemy również ze środowiskami akademickimi i medycznymi.

Strategia Roche koncentruje się na diagnostyce molekularnej oraz terapiach celowanych. Firma posiada nowoczesne i unikalne portfolio w takich dziedzinach terapeutycznych jak: onkologia, nefrologia, transplantologia, reumatologia, neurologia, kardiologia i choroby zakaźne. Jest też liderem w diagnostyce medycznej - dostarcza systemy umożliwiające szybkie i dokładne wykrywanie chorób oraz monitorowanie ich przebiegu.


Dołącz do projektu

O projekcie

Projekt Lymphoma Forum of Excellence dedykowany jest lekarzom specjalistom zajmującym się diagnostyką nowotworów układu chłonnego - chłoniaków i białaczek. Program szkoleń i warsztatów wdrażany jest we współpracy z ekspertami w dziedzinie diagnostyki hematologicznej i leczenia tych chorób. Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności i wymiana doświadczeń pomiędzy lekarzami specjalistami oraz ośrodkami w codziennej praktyce klinicznej. Spotkania obejmują wykłady i prezentacje ekspertów, a także dyskusję przypadków przez uczestników. Mają one formę warsztatów podczas których są omawiane kwestie dotyczące aktualnych problemów leczenia i diagnostyki hematologicznej. Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach LYFE LIVE.